RHODESIAN RIDGEBACK LITTERS

planned & current

This is the place where we publish all our current litters with available puppies but also the ones that are planned.

 

Looking for Ridgeback puppies?

Why people fell in love with Rhodesian Ridgeback?

The Rhodesian ridgeback puppies especially adult Rhodesian often attract attention with their beauty and physical strength. First, you see the shiny short hair that shines in all shades, from light wheat to dark red, and strong musculature, and only then the elevation of the hair on the back called ridge that is a characteristic of the breed after which it was named. The impression that an adult ridgeback leaves on people is unforgettable but even more impressive is his special temperament.

The decision to purchase a Rhodesian ridgeback is often made impulsively. It is a breed in which a beautiful specimen attracts your attention so much that you cannot take your eyes off the dog and you fall in love at first sight.

The desire is often so strong that no difficulties seem unmountable: Does the dog have to live in the house with family members? – No problem… Does he need a lot of movement? – We will run together! He doesn’t like to be alone and you can’t leave him to a stranger for safekeeping? – It’s easy, we’ll take him with us …

All the initial difficulties will be solved by a ridgeback lover just to have the opportunity to live with this beautiful creature with shiny hair and smart eyes. This breed is recognized by the joy of life, and the desire to be liked.

However, physical appearance is an insufficient reason to purchase a ridgeback, it is a breed that needs dedication and devotion because this breed is so strongly attached to its new owner and human family that it is often jokingly said that you do not own a ridgeback, the ridgeback owns you.

What we look for in a new owner?

Every serious breeder, the future owner will have to convince one thing first – that he is quite sure that the dog will grow old with him. There may not always be opportunities to give him all the best at all times, but from the moment the puppy enters his new family, it must be his lifelong home, no matter what happens.

Find out when is litter in Ayaba Kennel expected and all the information needed for new Ridgeback owners.

We will help you pick the puppy that will suit your temperament and lifestyle so we can do everything we can so that you and your puppy have a nice life together.

CLICK ON THE POST WITH NEW LITTER ANNOUNCED:

Tražite štence Rodezijskog Ridžbeka?

Zašto se ljudi zaljubljuju u Rodezijskog goniča ili Ridžbeka?

Štenci Rhodeasian Ridgebacka, a posebno odrasli ridžbeci često privlače pozornost svojom ljepotom i fizičkom snagom. Najprije se vidi sjajna kratka dlaka koja se sjaji u svim nijansama, od svijetle pšenične do tamnocrvene i snažna muskulatura, a tek onda uzdignuće dlake na leđima koje se naziva greben ili riđ i obilježje je pasmine po kojoj je dobila ime. Dojam koji odrasli Ridgeback ostavlja na ljude je nezaboravan, no još je impresivniji njegov poseban temperament.

Odluka o kupnji Rodezijskog ridžbeka često se donosi impulzivno. Pasmina je to u kojoj prekrasan primjerak toliko privuče pažnju da ne možete odvojiti pogled od psa i zaljubite se na prvi pogled.

Želja je često toliko jaka da se nijedna poteškoća ne čini nepremostivom: Mora li pas živjeti u kući s članovima obitelji? – Nema problema… Treba mu puno kretanja? – Trčat ćemo zajedno! Ne voli biti sam i ne možete ga ostaviti strancu na čuvanje? – Lako je, povest ćemo ga sa sobom …

Sve početne poteškoće ljubitelj ridgebacka riješit će samo  kako bi imali priliku živjeti s ovim prekrasnim stvorenjem sjajne dlake i pametnih očiju. Ova pasmina se prepoznaje po životnoj radosti, želji da se dopadne.

Međutim, fizički izgled je nedovoljan razlog za kupnju ridgebacka, to je pasmina kojoj je potrebna predanost i odanost jer je ova pasmina toliko jako vezana za novog vlasnika i ljudsku obitelj da se često u šali kaže kako vi ne posjedujete ridgebacka, nego ridgeback posjeduje vas.

Što tražimo od novog vlasnika?

Kod odabira svakog ozbiljnog budućeg vlasnika prvo se moramo uvjeriti kako je sasvim siguran da će pas ostarjeti s njim. Možda neće uvijek biti prilike da mu pružite sve najbolje u svakom trenutku, ali od trenutka kada štene uđe u svoju novu obitelj, to mora biti njegov doživotni dom, bez obzira što se dogodi.

Saznajte kada se očekuje leglo u uzgajivačnici Ayaba i sve potrebne informacije za nove vlasnike Ridgebacka.

Pomoći ćemo Vam da odaberete štene koje će odgovarati Vašem temperamentu i stilu života kako bismo učinili sve kako bi i Vi i Vaše štene imali lijep zajednički život.

Pa ako zaista želite postati ponosna vlasnica ili vlasnik Rodezijskog goniča, javite nam se na Faceboook kako bi provjerili imamo li koje štene dostupno, pošaljite nam e-mail.